ZAVRŠNA GODIŠNJA PRODUKCIJA POLAZNIKA RADIONICA I TEČAJEVA KUC-a Travno