Projektom SuKultura težimo unaprijediti znanja i vještine sudionika iz umjetničkih organizacija, organizacija civilnog društva i ustanova u kulturi, koje će im omogućiti informirano i kvalificirano sudjelovanje u novoformiranom sudioničkom programskom tijelu za kulturu koje bi djelovalo u općini Novi Zagreb pri Kulturnom centru Travno i Centru za kulturu Novi Zagreb. Cilj osnivanja Vijeća je ojačati civilno-javno partnerstvo te kroz njegovo djelovanje lakše i bolje prepoznati lokalne potrebe u kulturi. Nadamo se kroz projekt stvoriti preduvjete za sustavno praćenje planiranih rashoda i provedbe planova ostvarenih kroz javno-civilno partnerstvo u kulturi te raditi na ukazivanju potrebe za uvođenje programskih kodova/šifri za participativne prakse u kontni plan i proračunsku klasifikaciju u riznici Grada Zagreba.

Rezultati projekta bit će vidljivi kroz niz radionica i umjetničkih programa koji su u svojoj naravi uključuju i zorno pokazuju mogućnosti sudioničkih, uključujućih programa i metoda umjetničkog rada sa zajednicom.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.119.068,44 HRK, a Europska unija je kroz Europski socijalni fond sufinancirala projekt u iznosu od 1.801.208,174 HRK.

Razdoblje provedbe projekta: od 29. 10. 2018. do 28. 10. 2020.

𝐒𝐮𝐊𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟐.- 𝐎𝐓𝐕𝐀𝐑𝐀𝐌𝐎 𝐏𝐑𝐈𝐉𝐀𝐕𝐄 𝐍𝐀 𝐍𝐀𝐓𝐉𝐄𝐂̌𝐀𝐉 𝐙𝐀 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈𝐉𝐔 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀-

ANKETA

Kulturni centar Travno provodi anketu kojom želimo definirati kulturne potrebe naše lokalne zajednice – što, prema Vašem mišljenju, nedostaje u našoj ponudi programa, što je dobro, a što bismo trebali unaprijediti.

Pozivamo Vas da izdvojite 5 minuta, koliko je potrebno za ispuniti anketu, i svojim sudjelovanjem pomognete osmisliti program koji odgovara na stvarne potrebe publike i umjetničke zajednice.

Anketa je podjeljena u dvije cjeline:

ANKETA ZA GRAĐANE kojoj pristupaju građani, i

ANKETA ZA UDRUGE kojoj pristupaju članovi udruga.

Anketa o stanju i potrebama u kulturi na području Novog Zagreba provodi se kao dio projekta SuKultura koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Rezultati ankete trebali bi ukazati na potrebe građana za kulturno-društvenim sadržajima i događanjima, te na razinu informiranosti građana o načinu funkcioniranja kulturnih centara na području Novog Zagreba i o mogućnostima realizacije kulturnih programa.

Anketa je anonimna, a njezini rezultati pomoći će nam u definiranju kulturnih potreba građana na području Novog Zagreba i razvoju kulturnih programa sukladno istaknutim potrebama.

Ankete možete pronaći na linku:

Anketa za građane

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEV90qE3B-0O-1IiMD0jAxjTQflAJm_iW9hTJxQnFxawrrUw/viewform

Anketa za udruge

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ2Uz97R6q-46M722KqXS9X3v44tskpVCd69EzXScA10bA_A/viewform

Projektom SuKultura težimo unaprijediti znanja i vještine sudionika iz umjetničkih organizacija, organizacija civilnog društva i ustanova u kulturi, koje će im omogućiti informirano i kvalificirano sudjelovanje u novoformiranom sudioničkom programskom vijeću za kulturu koje bi djelovalo u općini Novi Zagreb pri Kulturnom centru Travno i Centru za kulturu Novi Zagreb.

Cilj osnivanja Vijeća je ojačati civilno-javno partnerstvo te kroz njegovo djelovanje lakše i bolje prepoznati lokalne potrebe u kulturi što će dovesti do raznovrsnije ponude kulturnih sadržaja te sudjelovanja građana u kulturnom i društvenom životu lokalne zajednice.

Više o projektu saznajete na https://thisisadominoproject.org/sukultura/ i https://www.facebook.com/pages/category/Art/Projekt-SuKultura-616149092230592/

Hvala!