Projektom SuKultura težimo unaprijediti znanja i vještine sudionika iz umjetničkih organizacija, organizacija civilnog društva i ustanova u kulturi, koje će im omogućiti informirano i kvalificirano sudjelovanje u novoformiranom sudioničkom programskom tijelu za kulturu koje bi djelovalo u općini Novi Zagreb pri Kulturnom centru Travno i Centru za kulturu Novi Zagreb. Cilj osnivanja Vijeća je ojačati civilno-javno partnerstvo te kroz njegovo djelovanje lakše i bolje prepoznati lokalne potrebe u kulturi. Nadamo se kroz projekt stvoriti preduvjete za sustavno praćenje planiranih rashoda i provedbe planova ostvarenih kroz javno-civilno partnerstvo u kulturi te raditi na ukazivanju potrebe za uvođenje programskih kodova/šifri za participativne prakse u kontni plan i proračunsku klasifikaciju u riznici Grada Zagreba.

Rezultati projekta bit će vidljivi kroz niz radionica i umjetničkih programa koji su u svojoj naravi uključuju i zorno pokazuju mogućnosti sudioničkih, uključujućih programa i metoda umjetničkog rada sa zajednicom.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.119.068,44 HRK, a Europska unija je kroz Europski socijalni fond sufinancirala projekt u iznosu od 1.801.208,174 HRK.

Razdoblje provedbe projekta: od 29. 10. 2018. do 28. 10. 2020.