Posudionica i radionica narodnih nošnji

O USTANOVI

Posudionica i radionica narodnih nošnji kulturna je ustanova koja se bavi prikupljanjem, iznajmljivanjem, rekonstrukcijom, obnovom i restauracijom narodnih nošnji, folklornih kostima i tradicijskih tekstilnih predmeta. Potiče različite oblike uporabe nošnji i folklornih kostima u suvremenom životu te istražuje raznovrsne mogućnosti njihove folklorne i scenske primjene. Osnovana je 1948. godine na inicijativu dr. sc. Marijane Gušić, tadašnje ravnateljice Etnografskog muzeja u Zagrebu, prof. Zvonimira Ljevakovića, osnivača i umjetničkog direktora Ansambla „Lado“ i dr. Vlade Škreblina, tadašnjeg umjetničkog voditelja SKUD-a „Ivan Goran Kovačić“ iz Zagreba. Oni su javnim i stručnim djelovanjem poticali svijest o vrijednosti i potrebi očuvanja tradicijske kulturne baštine. Osnivač Posudionice je Grad Zagreb, a ustanovu financiraju Ministarstvo kulture i Grad Zagreb.

Osnovana prvenstveno radi prikupljanja i iznajmljivanja narodnih nošnji amaterskim folklornim društvima u razdoblju aktivnog razvoja folklornog amaterizam, Posudionica je kroz više od sedamdeset godina sustavnog prikupljanja u svoju zbirku pohranila više od 32 000 raznovrsnih dijelova narodnih nošnji, kostima i scenskih folklornih rekvizita. Njezin veći dio čine originalne nošnje koje ljepotom i vrijednošću ne zaostaju za onima iz muzejskih zbirki. U zbirci su zastupljene nošnje različitih regija u Republici Hrvatskoj, nošnje Hrvata koji žive izvan matične domovine, nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj te nošnje drugih naroda i zemalja. Dio čuvane zbirke Posudionice pod preventivnom je zaštitom Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode i upisan je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Sadrži većinom originalne narodne nošnje sakupljane na terenu na autentičnim lokacijama, koje posjeduju osobite etnološke, kulturno-povijesne i likovne vrijednosti, a sustavnom brigom o njima za budućnost se čuvaju vjerodostojni podaci o tradicijskom odijevanju.

Djelatnost Posudionice financijski potpomaže Ministarstvo kulture Republike Hrvatske te Grad Zagreb. Od 1995. godine Posudionica ima status podružnice u sastavu Međunarodnog centra za usluge u kulturi, koji je 2013. godine promijenio naziv u Kulturni centar Travno. Po veličini zbirke i djelatnosti kojom se bavi, Posudionica i radionica narodnih nošnji jedinstvena je ustanova u Republici Hrvatskoj. Očuvanjem tradicijskog tekstilnog bogatstva promiče svijest o estetskoj vrijednosti narodnih nošnji te njenom značaju za povijest i kulturu hrvatskog naroda. U 70 godina koje su za nama ostvarili smo velik broj značajnih projekata, radionica i seminara čija je svrha bila popularizirati narodnu nošnju i educirati o njenom ispravnom korištenju. Narodne nošnje iz naše zbirke obišle su cijeli svijet šireći ljepotu hrvatske raznolikosti.

KULTURNO EDUKATIVNI PROGRAMI

Posudionica, kao ustanova koja raspolaže bogatom zbirkom i organizira brojne kulturne i edukativne programe, znatno je utjecala i doprinijela razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma u gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj. Organizira razne etnografske izložbe, folklorne koncerte, revije nošnji, predavanja o narodnim nošnjama, seminare, radionice, škole te različita druga događanja na kojima se polaznici poučavaju tradicijskim tekstilnim vještinama izrade i restauracije te primjene nošnji. Znatan je i njezin doprinos popularizaciji tradicijske kulturne baštine te revitalizaciji tradicijskog tekstilnog rukotvorstva.
Neki od najvažnijih programa u organizaciji Posudionice i radionice narodnih nošnji su:

 • Hrvatska etnoriznica
  Jedan od značajnijih projekata je ljetna praktična radionica Hrvatska etnoriznica na kojoj polaznici usvajaju znanja i vještine o tradicijskim tekstilnim tehnikama, izradi narodnih nošnji te raznovrsnim načinima njihova restauriranja, urešavanja i uređenja. Na desetodnevnoj radionici u Pučišćima na otoku Braču sudjeluju polaznici početne i napredne razine, a svoje znanje uče i usavršavaju od demonstratora s terena te djelatnika Posudionice.
 • Obnavljamo baštinu
  Revija rekonstruiranih narodnih nošnji održava se od 2011. godine u Trnjanima pokraj Slavonskog broda. Na reviji koja je natjecateljskog karaktera nagrađuju se pojedinci, obrti i udruge koje se bave izradom narodnih nošnji te se na taj način revitalizira i potiče tradicijsko tekstilno rukotvorstvo. Ova manifestacija održava se svake godine u listopadu, a uz Posudionicu u organizaciji sudjeluje KUD “Lovor” iz Trnjana.
 • Seminar o primjeni narodnih nošnji na amaterskoj folklornoj sceni
  Ovaj je seminar pokrenut na inicijativu Posudionice i radionice narodnih nošnji kako bi se folklorne amatere grada Zagreba, ali i cijele Hrvatske, naučilo ispravnoj primjeni, tj. oblačenju narodnih nošnji za scenske nastupe. Edukacijom garderobijera i članova folklornih društava potiče se pravilno prikazivanje hrvatske tradicijske tekstilne baštine. Demonstratori s terena polaznike educiraju o svim posebnostima i različitostima hrvatskih nošnji.
 • Seminar o održavanju i čuvanju narodnih nošnji
  Očuvanje narodnih nošnji djelatnost je kojoj Posudionica pridaje veliku važnost kako bi se sačuvalo tradicijsko tekstilno ruho u njegovom izvornom obliku. Članove folklornih društva te druge entuzijaste koji prikupljaju narodne nošnje educira se o ispravnim uvjetima čuvanja i spremanja narodnih nošnji, o pravilnim načinima uređenja i slaganja nošnji.
 • Nošnje naših predaka
  Likovne radionice namijenjene djeci tematski se vežu uz etnografske izložbe u organizaciji Posudionice i radionice narodnih nošnji. Na ovim radionicama djeca uče o nošnjama i tradicijskoj kulturi općenito te na kreativan način interpretiraju ono što su vidjeli i naučili.