DRAMSKE RADIONICE

ZA DJECU ŠKOLSKOG UZRASTA

Cilj programa dramskih radionica je promicanje kazališne kulture i umjetničkog stvaralaštva.

Rad u dramskim radionica odvija se kroz igru, vježbe improvizacije, stvaranje priča i njihovu dramatizaciju, pantomimu i pokret. Time se potiče i razvija pažnja, glas, govor i govorna izražajnost, koncentracija, pamćenje, zajedništvo i mašta. Obrađuju se različite teme s područja dramske umjetnosti.

PROGRAM RADA NA DRAMSKIM RADIONICAMA

– igre zagrijavanja, vježbe koncentracije i fokusa
– kratke vođene improvizacije na zadanu ili proizvoljnu temu
– neverbalno kazalište (klaunove, nevidljivi zid i slično)
– vježbe za glas i pokret
– karakterizacija likova (zadanih ili po izboru djeteta)
– uvod u osnove imaginacije kroz priče, slike, glazbu
– vježbe i igre uživljavanja
– vježbe i igre pamćenja
– vježbe i igre fokusa i koncentracije
– vježbe i igre opuštanja
– često korištenje glazbe
– završna predstava na kraju godine

Voditeljice:
Marijin Kuzmičić, dramski pedagog
Doris Dobranić Bakša, dramska pedagoginja
Lucija Klarić, dramska pedagoginja

ZA DJECU PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG UZRASTA

Cilj programa dramske igraonice za djecu predškolskog uzrasta je razvijanje sposobnosti kreativnog mišljenja i izražavanja.

Rad u dramskoj igraonici odvija se kroz igru, ples, likovni izričaj, vježbe improvizacije, pričanje priča i njihovu dramatizaciju. Time se kod djece razvija glas, govor i govorna izražajnost, koncentracija, pamćenje, zajedništvo i mašta.

PROGRAM RADA DRAMSKE IGRAONICE

– igre zagrijavanja
– kratko vođene improvizacije na zadanu temu
– likovno-estetski-dramski izričaj (crtanje, slikanje, modeliranje, animacija)
– vježbe i igre uz glazbu
– vježbe neverbalne komunikacije (pokret i ples)
– pričanje priča
– završna predstava na kraju godine

Voditeljice:
Lana Vatsel, dramska pedagoginja
Irena Kolar Vudrag, dramska pedagoginja
Mia Husnjak, dramska pedagoginja