Kontakt podaci

Adresa:  Božidara Magovca 17, 10010 Zagreb
Telefon: 01/66-01-626
Telefon: 01/66 92 574
Fax: 01/6601-619
E-pošta: kuc@kuctravno.hr 
Povjerenik za zaštitu privatnosti: domagoj@kuctravno.hr

Centar za tradicijsku kulturnu baštinu: www.tradicijskakulturnabastina.hr
Međunarodna smotra folklora Zagreb: www.msf.hr
Međunarodni festival kazališta lutaka: www.pif.hr

Kontaktirajte nas!