Ukoliko imate pitanja u vezi dvorana kontaktirajte nas