Koncert – ANĐELKO KRPAN, violina i NADA MAJNARIĆ, glasovir – 4. 9. u 20:00 sati – slobodan ulaz